Estrenam nova web a IES Santa Maria d'Eivissa!

Esperam que us agradi el nou aspecte de la pàgina del centre. Volem que sigui una web més viva, més social i que doni visibilitat a tota la feina que feim dia a dia i que sovint passa desapercebuda.

Per a tot això serà necessària la col·laboració de tots.

Pels nostalgics i per aquells que volen recuperar algun contingut anterior, la web antiga romandrà activa un temps. La podeu visitar aquí.

Tots els dubtes que tingueu sobre el funcionament de la nova web poden anar adreçats al coordinador TIC.


Educació Secundària Obligatòria i Cicles Formatius de Formació Professional Bàsica

Actuació Cofinançada per la Unió Europea

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Actuació Cofinançada per la Unió Europea

Centre de Formació Professional

Pagament de taxes

Accés al Gestib

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik