Coneix els membres del departament.

NOM DEL PROFESSOR

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

LLENGUA EN QUÈ IMPARTEIX LA CLASSE

Ana  Maria Guasch Simó                          

Definitiu

Cap d’Estudis

15 anys

-1 grup Biologia i Geologia 1r de Batxillerat.

Català

F. Xavier Mas Ferrà

Definitiu

Cap Departament Didàctic

 

9  anys

- 1 grup Projecte de fotografia 1r ESO

- 1 grup Biologia 1r ESO

- 2 grups Biologia de 3r ESO

- 1 grup Anatomia aplicada 1r Batxillerat

- 1 grup Biologia 2n Batxillerat

Català

Pepa Planells Roig

Definitiu

Coord. ambiental

Tutora 1r ESO A

4 anys

- 1 grup Projecte de nutrició 1r ESO

- 1 grup Biologia 1r ESO

- Cultura  d’Eivissa de 3r ESO

- 1 grup Biologia i Geología 4t ESO

- Pràctiques 3r  grups C,D i 1r C, D, E

- 1 grup Matemàtiques 1r ESO

Català

Salvador Sanchís González

Interí

4 anys

 

- FPB I

- Mòdul II

- Mòdul III

- Biologia i Geologia 1r BAD

- Cultura científica 1r BAD

- Biologia 2n BAD

- Geologia 2n BAD

Català

Mª Inés Olalla González

Interina

Primer any

- 1 grup Biologia  i Geologia 1r ESO

- 1 grup Biologia  i Geologia de 3r ESO

- 1 grup Biologia i Geologia 4t ESO

- 1 grup Ciències aplicades a l’activitat professional 4t ESO

- 1 grup Ciències de la Terra i del Medi Ambient BAD

- Pràctiques 3r grup B i 1r  grup B

Català

Pepita Riera Bonet

Interina

Tutora 1r ESO D

Primer any

- 1 grup de Biologia i Geologia 1r ESO

- 1 grup de Matemàtiques 1r ESO

- 1 grup de Biologia i Geologia 3r ESO

 

Català

 

 

 

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik