Membres del departament

 El Seminari de Matemàtiques pel curs 2017-2018 està format per 9 professors:

· JUAN ANTONIO BAYONA MARZO

Cap de Departament
Grups al seu càrrec: Matemàtiq. 1r, 2n BAD; Mat CCSS 1r, 2n BAD; Mat ESPA 2n Nivell-2n

· MONTSERRAT BONET TORRES

Secretària
Grups al seu càrrec: Mat CCSS II

· RAQUEL CHECA CANO

Cap d’estudis adjunt.
Grups al seu càrrec: Mat 1r Batx A

· MARIA TERESA MARÍ VICH

Directora
Grups al seu càrrec: 2n Batx MAT II A

· JOANA MARTÍNEZ MORALES

Tutora 1rESO E
Grups al seu càrrec: Mat 1r ESO E, Mat ESPA 1r Nivell-2n; Mat ESPA 2n Nivell-1r, Mat FPB-I, II

· CRISTINA ORTAS CALVO

Cap d’estudis adjunt.
Grups al seu càrrec: Mat CCSS 1r Batx B

· JOSÉ FRANCISCO SALA GARCÍA

Grups al seu càrrec: Mat 1r ESO C; Mat 2n ESO C, Mat Acadèmiques 4t ESO A, C

· ISRAEL TIERNO GARCIA

 

Grups al seu càrrec: Mat 2n ESO A, B, D, Mat 3r ESO D, Mat Acadèmiques 3r ESO B, Mat Acadèmiques 4t ESO B

· FRANCISCO JAVIER ZAZO VAZQUEZ

Grups al seu càrrec: Mat 1r ESO B, Mat, Mat 3r ESO A, B, C, Mat Aplicades 4t ESO B, C

A més tenim dues professores del departament de Ciències Naturals que imparteixen un grup de 1r d’ESO de matemàtiques que són Pepa Planells (1r A) i Pepita Riera (1r D).

La professora de matemàtiques pels alumnes de PMAR de 2n i 3r d’ESO és Rosa Miñana, del departament de Tecnologia.


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik