Professora: Maria Neus Torres Escandell
Materials:

Llatí 2nBatxillerat, Barcanova, Barcelona 2017. ISBN 978-84-489-4189-5


Diccionari manual Llatí-català Vox. Spes

CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ:
PRIMERA AVALUACIÓ: Del tema 1 al 5 del llibre de text.
Llengua llatina:

Repàs de la gramàtica assolida al primer curs.
Veu passiva. Les oracions passives. Els verbs deponents.
Les formes nominals del verb. Els participis. Construccions de participi. L’infinitiu. Construccions d’infinitiu: infinitiu concertat i completives d’infinitiu.
Modes subjuntiu i imperatiu.
Història i cultura:
La historiografia romana: Juli Cèsar i Tit Livi.
Ovidi, el poeta desterrat.
. Ciceró, el més important dels oradors llatins.
Virgili, el més gran poeta llatí. La comèdia: Plaute i Terenci.
El perquè de les paraules:
Termes emprats en la religió que provenen del llatí. El llatí i el dret. La política i els politics.
Lèxic literari i llatí. El llatí i els termes històrics.
Herència clàssica:
La influència del món romà en el cinema.
Els orígens de la música occidental. La música i la mitologia clàssica.
La influència del món grecoromà en el teatre.

SEGONA AVALUACIÓ: Del tema 6 al 10 del llibre de text.
Llengua llatina:
Oracions subordinades introduïdes per les conjuncions cum, quod, ut i ne.
Verbs irregulars i defectius. Verbs compostos del sum.
Pronoms indefinits. Pronoms interrogatius i oracions interrogatives.
Gerundi i gerundiu. Supí. Conjugació perifràstica.
Història i cultura:
Horaci: el poeta i els tòpics.

Empúries, porta d’entrada de la cultura clàssica. Gerunda.

Tàrraco, la capital del món. Bàrcino i Ilerda. Emèrita Augusta, capital de província. La societat romana. Esclaus i esclaves.

La romanització de la Península Ibèrica
El perquè de les paraules:
El llatí i els termes arqueològics i artístics.
Eines informàtiques i llatí.
Llatinismes i expressions llatines.
Herència clàssica:
La tragèdia clàssica en la literatura catalana.
La pintura . L’escultura .
TERCERA AVALUACIÓ: Del tema 11 al 15 del llibre de text.
Llengua llatina: Antologia de textos.
Història i cultura:
L’organització política de l’Estat romà.
El culte als morts. Tipus d’enterrament. Inscripcions i tombes.
L’exèrcit romà.
Altres indrets amb passat romà. 
El perquè de les paraules:
Dites que han fet història.
El llatí i el món dels morts.
Del llatí al català: les vocals i les consonants.
Herència clàssica:
El món classic entra en la publicitat. 
El món dels morts en la literatura de tots els temps. La novel·la històrica.
La influència del món clàssic en l’arquitectura.


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik