Membres del departament

NOM DEL PROFESSOR

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

LLENGUA EN QUÈ IMPARTEIX LA CLASSE

Miquel A. ALAMA MONTESINOS

-Cap departament

- C.C.Convivència

4t any

1-      1r d’ESO A, C, D i E

2-      Música Opt. 2n d’ESO B

3-      Musicoteràpia??

 

1- Català

2- Català

3- Català

 

 

 

NOM DEL PROFESSOR

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

LLENGUA EN QUÈ IMPARTEIX LA CLASSE

Carlos Antonio ASOLAS RAMÓN

-Professor a mitja jornada.

1r any

1-1r d’ESO B

2-Música Opt. 2n d’ESO C-D

3-Música Opt. 3r A-B

4-Música Opt. 4t A-B-C

 

Català

Català

Català

Català


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik