Un grup de professors de l'Institut Santa Maria d'Eivissa es reuneix setmanalment per coordinar les actuacions destinades a la concienciació mediambiental dels alumnes del centre.

Un grupo de profesores del Insituto Santa María de Ibiza se reúne semanalmente para coordinar las actuaciones destinadas a la concienciación medioambiental de los alumnos del centro.


Comissió de Salut

Europarlament

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik