Cadascun dels grups del centre ha escollit un delegat mediambiental que s'encarrega de coordinar, transmetre i animar els seus companys a les activitats de sostenibilitat proposades.

Cada uno de los grupos del centro ha escogido un delegado medioambiental que se encarga de coordinar, transmitir y animar a sus compañeros en las actividades de sosenibilidad propuestas.


Comissió de Salut

Europarlament

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik