1r i 2n Trimestres curs 17/18

Mitjana: 66.1 1r Trimestre; 64.9 2n Trimestre

1r i 2n Trimestres curs 17/18

Mitjana: 64.1 1r Trimestre; --- 2n Trimestre

1r i 2n Trimestres curs 17/18

Mitjana: 57.3 1r Trimestre; --- 2n Trimestre

Comissió de Salut

Europarlament

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik