1r i 2n Trimestres curs 17/18

Mitjana: 61.1 1r Trimestre; 59.5 2n Trimestre

1r i 2n Trimestres curs 17/18

Mitjana: 60.3 1r Trimestre; --- 2n Trimestre

Comissió de Salut

Europarlament

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik