PAU Convocatòria Setembre 2016 Imprimeix

PAU
CONVOCATÒRIA SETEMBRE 2016

PREMATRÍCULA per a les PAU convocatòria SETEMBRE 2016

Termini de PREMATRÍCULA del 4 a l’11 de JULIOL 2016

A la web, a l’enllaç: http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/matricula/, l’alumne trobarà la informació i emplenarà el formulari web de prematrícula que li correspon en funció dels estudis de procedència i de les fases de les PAU a la quala la qual vol concórrer.

L’alumne imprimirà el full de prematrícula per duplicat, per lliurar-ne un exemplar signat al centre.

Els alumnes de matrícula LLIURE poden presentar l’imprès al centre o bé directament al Servei d’Alumnes de la UIB d’Eivissa i Formentera.

Documentació que cal aportar:

  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport (MOLT IMPORTANT: cada document l’hem de menester fotocopiat en una sola cara d’un full
    o no podrem admetre si no es compleix aquest requisit).
  • Si escau, fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat per tenir descompte de la taxa de matrícula.
  • Si escau, acreditació de l’exempció de la Llengua Catalana i Literatura.

PAGAMENT MATRÍCULA DEL 2 AL 5 DE SETEMBRE 2016

El rebut de pagament es pot recollir a la secretaria del centre a les dades assenyalades.

DADES DELS EXÀMENS: 7, 8 i 9 de SETEMBRE

 

Educació Secundària Obligatòria i Cicles Formatius de Formació Professional Bàsica
Actuació Cofinançada per la Unió Europea

Cicles Formatius de Grau Mitjà
Actuació Cofinançada per la Unió Europea

Sempre al nostre cor.

JOANA Mª POL FIOL