1 Criteris de qüalificació CCNN 2016-17 dijous, 24 de novembre de 2016
2 Recuperació de pendents CCNN 2016-17 dijous, 24 de novembre de 2016
3 Membres del departament 2016-17 dijous, 24 de novembre de 2016

Educació Secundària Obligatòria i Cicles Formatius de Formació Professional Bàsica
Actuació Cofinançada per la Unió Europea

Cicles Formatius de Grau Mitjà
Actuació Cofinançada per la Unió Europea

Sempre al nostre cor.

JOANA Mª POL FIOL