Llibres de text ESPAD curs 2016-17 PDF Imprimeix Correu electrònic

LLIBRES TEXT ESPAD CURS 16-17

ES RECOMANA NO COMPRAR ELS LLIBRES FINS A PARLAR AMB EL

PROFESSOR DE L'ASSIGNATURA


Socials:

No es farà servir llibre de text

Naturals:

-1r Nivell, mòduls I i II: No hi ha llibre de text

-2n Nivell, mòdul III: No hi ha llibre de text

-2n Nivell, mòdul IV: No hi ha llibre. Els apunts es podran comprar a consergeria o trobar al Moodle.


Matemàtiques:

No hi ha llibre de text.


Anglès:

-1r Nivell (Mòdul I i II): New Inside Out – Elementary, Ed. Macmillan. ISBN: 978-1-4050-9949-3 (Student's Book);

ISBN:978-1-4050-8598-4 (Workbook).

-2n Nivell (Mòduls III i IV): New Inside Out – Pre-intermediate, Ed Macmillan. ISBN: 978-1-4050-9954-7 (Student's Book);

ISBN: 978-1-4050-9964-6 (Workbook).


Castellà:

-1r Nivell (Mòdul I i II): Editorial SAFEL: Educación secundaria para personas adultas. Nivel I.
"Ámbito de comunicación: Lengua castellana y literatura". ISBN: 978-84-95803-84-9

-2n Nivell (Mòduls III i IV): Editorial SAFEL: Educación secundaria para personas adultas. Nivel II.
"Ámbito de comunicación: Lengua castellana y literatura". ISBN: 978-84-95803-73-3


Català:

-1r Nivell (Mòdul I i II) BOIX . Ed. Castellnou

-2n Nivell (Mòdul III i IV): NOU OM. Ed. Castellnou

ES RECOMANA NO COMPRAR ELS LLIBRES FINS A PARLAR

AMB EL PROFESSOR DE L'ASSIGNATURA

 

 

Educació Secundària Obligatòria i Cicles Formatius de Formació Professional Bàsica
Actuació Cofinançada per la Unió Europea

Cicles Formatius de Grau Mitjà
Actuació Cofinançada per la Unió Europea

Sempre al nostre cor.

JOANA Mª POL FIOL