Proves accés Cicles Formatius Grau Mitjà FP (curs 16-17) PDF Imprimeix Correu electrònic

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 2016-17

* Requisits:

Tenir 17 anys o complir-los dins l’any natural 2017.

* Termini d’inscripció a la prova:

Del 13 al 23 de març de 2017, ambdós inclosos.

* Centre que ha de fer la inscripció i la prova:

IES SANTA MARIA D’EIVISSA

IES XARC (SANTA EULÀRIA DES RIU)

* Taxa per a la inscripció:

Taxa de 22,19 euros. - http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4226

o Exempció de pagament: trobar-se en situació d’atur, família nombrosa, tenir una discapacitat igual o superior al 33%.

* Formalització de la sol·licitud d’inscripció:

La sol·licitud d’inscripció s’ha de formalitzar per duplicat en l’imprès oficial (http://fp.caib.es) i (http://www.caib.es/sites/fp/ca/convocataria_proves_daccas_2017_grau_mitja/)

- Fotocòpia DNI/NIE, passaport.

* Documentació per acreditar els requisits d’inscripció per fer la prova: - http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4226

* Document d’ingrés model 046. El codi P40.

* Declaració jurada que no es té la titulació per accedir a un cicle de grau mitjà: http://www.caib.es/sites/fp/ca/convocataria_proves_daccas_2017_grau_mitja/

* Llista provisional de persones admeses:

Dimarts 28 de març de 2017.

* Reclamacions:

Dies 29, 30 i 31 de març de 2017.

* Llista definitiva de persones admeses:

Divendres 7 d’abril de 2017.

* Dia de realització de la prova d’accés:

Dies 8 i 9 de maig de 2017.

HEU DE PORTAR EL DNI/NIE o PASSAPORT!

* Llista provisional de persones aptes i no aptes:

Dilluns 22 de maig de 2017.

* Reclamacions:

Dies 22, 23 i 24 de maig de 2017.

* Llista definitiva de persones aptes:

Dimecres 31 de maig de 2017.

* Recollida de certificats

Dilluns 5 de juny de 2017.

Horari de la prova (HEU DE PORTAR EL DNI/NIE/PASSAPORT)

* Dilluns 8 de maig de 2017:

o 15.00 hores: constitució de la comissió avaluadora.

o 16.00 hores: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a tota la prova).

o 18.30 hores: exercici de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).


* Dimarts 9 de maig de 2017:

o 16.00 hores: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a tota la prova).

 

 

 

 

Educació Secundària Obligatòria i Cicles Formatius de Formació Professional Bàsica
Actuació Cofinançada per la Unió Europea

Cicles Formatius de Grau Mitjà
Actuació Cofinançada per la Unió Europea

Sempre al nostre cor.

JOANA Mª POL FIOL