Inscripció: La inscripció es pot dur a terme del 4 de Febrer al 8 de Març als centres on es durà a terme la prova i de forma telemàtica emplenant el Full d’inscripció.

Llegeix més...

La inscripció es pot dur a terme del 6 al 18 de Març als centres on es durà a terme la prova.

La inscripció es pot dur a terme del 6 de Febrer al 15 de Març als centres on es durà a terme la prova.

Aquí podeu consultar les llistes provisionals del procés d'admissió.

 

Llegeix més...

A continuació podreu descarregar el document d'autorització relativa a drets d'imatge, sortides, administració de medicaments, etc.:

Llegeix més...

A continuació podreu trobar els impresos de matricula de tots els estudis oferts pel centre:

Llegeix més...

Actualització de cicles de formació professional

difusionfpactulizacion

Els joves, tenen interès a continuar la seva formació?

Per respondre a aquesta pregunta, us demanam que contesteu el següent qüestionari.

Podeu mirar quines són les respostes més votades en acabar.

Moltes gràcies!

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik