Membres del departament

Les professores del departament són:

 

- Na Marta Guasch Simó, llicenciada en Física

 

- N' Ana F.  Robles  Cobo, llicenciada en Química

  

- Na Catalina Prats Prats, llicenciada en Ciències Químiques, com a Cap de Departament.

 

- La professora Iolanda Tur Méndez,  que pertany al departament de Bilogia i Geologia, imparteix Física i Química al 2n ESO E i n'és la seva tutora.


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik