Membres del departament

El Seminari de Matemàtiques pel curs 2019-2020 està format per:

· JUAN ANTONIO BAYONA MARZO

Cap de Departament
Grups al seu càrrec: Matemàtiq. 1r, 2n BAS; Mat CCSS 1r, 2n BAS; Mat ESPA 2n Nivell-2n

· MONTSERRAT BONET TORRES

Secretària
Grups al seu càrrec: Mat CCSS II

· RAQUEL CHECA CANO

Cap d’estudis adjunt.
Grups al seu càrrec: Mat 2n ESO E

· PEDRO LORENTE CORDÓN

Tutor 2n ESO grup A
Grups al seu càrrec: Mat 2n ESO A, B, C, Mat Acadèmiques 3r ESO A, B, C; Matemàtiques I, 1r Batx A

· MARIA TERESA MARÍ VICH

Directora
Grups al seu càrrec: 2n Batx MAT II A

· CRISTINA ORTAS CALVO

Cap d’estudis adjunt.
Grups al seu càrrec: Mat CCSS I 1r Batx B

· SARA RODRIGUEZ NAVARRO

Tutora 1r ESO grup D
Grups al seu càrrec: Mat 1r ESO E, D; Mat Aplicades 3r ESO BC, Mat Acadèmiques 4t ESO C, D

· JOSÉ FRANCISCO SALA GARCÍA

Grups al seu càrrec: Mat 2n ESO D, Mat Acadèmiques 3r ESO A, C, D, Mat Aplicades 4t ESO AC, PRAQ

· FRANCISCO JAVIER ZAZO VAZQUEZ

Tutor 4t ESO grup B
Grups al seu càrrec: Mat 1r ESO A, B, Mat Acadèmiques 3r ESO C, Mat Acadèmiques 4t ESO A, B

A més tenim una professora del departament de Ciències Naturals que imparteixen un grup de 1r d’ESO de matemàtiques: Marta Ribas (1r B).

La professora de Matemàtiques pels alumnes de PMAR 3r d’ESO i FPB és Eva Serra, del departament d'Orientació.

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik