Membres del departament

COMPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT:

 

NOM DEL PROFESSORAT

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

Llengua en què imparteixen classe

NICO ALZAMORA

Tutor

Curs 2018-19

Educació física

2n ESO i 4t ESO

-castellà

SERGIO BRESO

SÍLVIA DÍAZ

Tutor

Curs 2018-19

Curs 2001-02

       Educació física.

1r ESO, 2nESO i 4t ESO

-català

ABEL ESPINÓS

Cap Depart.

Tutor

Curs 2011-12

Educació física

3r ESO i 1r Batx/BAS

 

-castellà i català

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik