Membres del departament

 

MEMBRES DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL

 

 

NOM DEL PROFESSOR

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

LLENGUA EN QUÈ IMPARTEIX LA CLASSE

Montste Pongiluppi

Cap de Departament.

 

Tutora

6è any

1- Educació Plàstica i Visual 1er ESO.

2- Anglés 1er ESO.

3- Dibuix Tècnic I 1r Batxiller.

4-Cultura Audiovisual 1r-BAS

5- Dibuix Tècnic I BAS

6- Dibuix Tècnic II BAS

1- Català

2- Anglés

3- Català.

4- Català.

5- Català.

6- Català.

         

Pilar Blanco Naranjo 

 

1er any

1- Educació Plàstica i Visual 1r ESO.

2-Educació Plàstica i Visual 3r ESO

3-Educació Plàstica i Visual 3r ESO PMAR

4-Educació Plàstica i Visual 4t ESO

1- Català.

2- Català.

3- Català.

4- Català.

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik