Els criteris de qualificació són ...

ETAPA D’ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI: ESO

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ de l’assignatura “Valors ètics” 1er ESO,  2n ESO, 3er ESO i 4t ESO

 

1. Per poder aprovar cada avaluació, l'alumnat ha de respectar les normes de convivència del centre a les classes de l’assignatura, el que es concreta en que no ha de tenir cap amonestació per escrit.

2. Les activitats i exercicis fets a classe s’hauran d’ajustar a les següents normes donades pel professorat, entre les que figuren:

a. Es presentaran a un quadern, amb netedat i ordre,

b. construint frases completessense faltes importants d’ortografia,

c. escrits amb la lletra de l'alumne,

d. les respostes de l’alumnat han d’estar suficientment justificades i argumentades,

3. Si l’alumnat ha complert el primer criteri, la qualificació numèrica de cada avaluació s’obtindrà directament del percentatge d’activitats i exercicis realitzats a classe que respectin el segon criteri.

4. Es valorarà positivament l’aportació del material demandat pel professorat i la realització fora de l’horari escolar de diverses activitats i exercicis (sempre amb caire puntual), el que pot augmentar la qualificació obtinguda a cada avaluació fins a un 10 %, sempre a criteri del professorat.

5. L’alumnat que hagi de recuperar l’assignatura al setembre haurà de presentar, el dia i la data previst al calendari d’exàmens de setembre del centre, un quadern amb totes les activitats i exercicis programats pel curs (de setembre a juny) i no haurà de realitzar cap examen.

 

 

C

 


Maig 2019
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik