Criteris de qualificació ESO i Batxillerat

ESO

30%

assistència i puntualitat; comportament; motivació i interès; treball individual (classe i deures) i participació i treball colectiu.

70%

comprensió i expresió  oral i escrita, gramàtica, lèxic, tècniques d’aprenentatge de la llengua, aspectes socioculturals (Landeskunde)  

BATXILLERAT

20%

assistència i puntualitat; comportament; motivació i interès; treball individual (classe i deures) i participació i treball colectiu.

80%

comprensió i expressió  oral i escrita, gramàtica, lèxic, tècniques d’aprenentatge de la llengua, aspectes socioculturals (Landeskunde)  

 


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik