Als alumnes amb l’anglès pendent del curs anterior, com sempre, se’ls prepararà un dossier per nivells d’exercicis que poden fotocopiar a consergeria.

Els alumnes que durant el curs aproven la primera i segona avaluació tendran superada automàticament l’assignatura pendent del curs anterior.

Els alumnes que només aproven la segona avaluació i presenten el dossier d’activitats fet aprovaran l’assignatura pendent del curs anterior. En el cas de que no presentaren el dossier d’activitats, hauran de presentar-se a l’examen de recuperació.

El dimecres 15 de maig de 2019 a les 17:00 hores a les aules lliures de la tercera planta, es realitzarà un examen de recuperació de 1r, 2n, 3r d’ESO i 1r de Batxillerat basat en els continguts d’aquestos cursos. Als alumnes que entreguen les activitats del dossier el dia de l’examen i tenguin una nota del 4 al 4,9, el professor, si ho considera oportú, podrà pujar fins a un punt per a que l’alumne pugui arribar al 5.

Excepcionalment es podrà fer un altre examen a finals de maig si el departament considera que algun alumne ho necessita.

Als alumnes que no superen la pendent durant el curs i aproven la tercera avaluació del nivell que estan cursant, se’ls hi guardarà la nota d’aquesta avaluació fins setembre. En el cas de que superin l’examen de l’assignatura pendent a la convocatòria de setembre se’ls hi aprovarà


Març 2019
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik