El que has de fer per recuperar anglès pendent del curs anterior és ...

Als alumnes amb l’anglès pendent del curs anterior, com sempre, se’ls prepararà un dossier per nivells d’exercicis que poden fotocopiar a consergeria.

Els alumnes que durant el curs aproven la primera i segona avaluació tendran superada automàticament l’assignatura pendent del curs anterior.

Els alumnes que només aproven la segona avaluació i presenten el dossier d’activitats fet, aprovaran l’assignatura pendent del curs anterior. En el cas de que no presentaren el dossier d’activitats, hauran de presentar-se a l’examen de recuperació.

El dimecres 26 d’abril de 2018 a les 17:00 hores a les aules lliures de la tercera planta, es realitzarà un examen de recuperació de 1r, 2n, 3r d’ESO i 1r de Batxillerat basat en els continguts d’aquestos cursos. Als alumnes que entreguen les activitats del dossier el dia de l’examen i tenguin una nota del 4 al 4,9, el professor, si ho considera oportú, podrà pujar fins a un punt per a que l’alumne pugui arribar al 5.

Excepcionalment es podrà fer un altre examen a finals de maig si el departament considera que algun alumne ho necessita.

Als alumnes que no superen la pendent durant el curs i aproven la tercera avaluació del nivell que estan cursant, se’ls hi guardarà la nota d’aquesta avaluació fins setembre. En el cas de que superin l’examen de l’assignatura pendent a la convocatòria de setembre se’ls hi aprovarà.

 

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik