Membres del departament

NOM DE LA PROFESSORA

CÀRREC

ASSIGNATURAS I NIVELLS QUE IMPARTEIX

LLENGUA EN QUÈ IMPARTEIX LA CLASSE

Carmen

ProfessoraSecundària

1- Francès (2n i 3r ESO, 1r BATX, 1r i 2n BAD)

2- Castellà i Plàstica

(PISE/ALTER)

3- Català (PALIC)

4- Castellà (FP I)

-Francès

 

-Català

 

-Castellà

 


Comissió convivència

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik