Criteris de recuperació de pendents ...

 

 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS.

ESO. Els alumnes de 2n, 3r i 4rt d’ESO que tenguin l’assignatura suspesa  d’algun curs anterior i aprovin la primera i la segona avaluació del que cursen recuperaran la pendent. Qui no ho superi així podrà realitzar una prova extraordinària  a l’inici del tercer trimestre.

BATXILLERAT. Els  alumnes de 2n de batxillerat que aprovin la primera i la segona avaluació recuperaran la matèria de primer. Qui no ho superi així podrà realitzar una prova extraordinària  un examen al mes d’abril o maig.

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik