Membres del departament

 

NOM DEL PROFESSOR

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

LLENGUA EN QUÈ IMPARTEIX LA CLASSE

 Jesús Alvarez Muñoz

 Tutor de 2n ESO

  1. Tres grups de 1r  d’ESO.
  2. Tres grups de 2n d’ESO.

 

Castellà.

María Cardona

16 anys

1. Dos grups de 4r d'ESO.

2. Dos grups de 1r de Batxillerat.

Castellà.

Carmen Martínez

Cap de dep. 

9 anys

1. Tres grups de 3r d’ESO.

2. Ungrup de 2n de Batxillerat.

       3. Un gurp de 1r Batx literat. universal

Castellà.

Inma Costa

Tutora

4r d'ESO 

8 anys

  1. Dos grups de 1r  d’ESO.
  2. Un grup de 2n d’ESO.
  3. Dos grups de 4r d'ESO

 

Castellà.

Pilar Alfonso

 Tutora de 1 BAS

5 anys

1Un grup de mòdul II ESPAD.

2.Un grup de mòdul III ESPAD.

3.Un grup de mòdul IV ESPAD.

4.Un grup de primer de BAS

5.Un  grup de segon de BAS.

6.Un grup de  2n ESO

 

Castellà.

 

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik