NOM DEL PROFESSOR/A

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

Teresa Perea

PT

2 cursos

Català, castellà i matemàtiques a primer i segon d’ESO.

Suport alumne discapacitat auditiva

Manuela Blanco Roncero

AL

11 cursos

Llengua castellana

a primer i segon d’ESO

Atenció individualitzada i en petit grup a alumnes amb dificultats de llenguatge.

Suport alumne discapacitat auditiva

Expressió i comprensió oral i escrita

Patricia López

PT

11 cursos

Matèries instrumentals a 1r Cicle d’ESO

Nancy Soriano Mateo

Orientadora

Cap de Departament

1 cursos

PISE

Tasques de cap de departament

Tasques d’orientació als grup de 1r, 2n i 3r d’ESO

Laura Brückl

Orientadora

0 cursos

Tasques d’orientació als grup de 4t d’ESO, Batxillerat, FPB i CFGM

Pilar Torres Gómez

Professora de

castellà

0 cursos

Àmbit sociolingüístic

Tutora de 3PMAR

Catalina Roselló Mora

PT

0 cursos

Català, castellà i matemàtiques a primer i segon d’ESO.

Rosa Miñana

Professora d’àmbit científic i matemàtic

1 curs

Àmbit científico-tècnic en PMAR

Tutora de 2n PMAR

Ana María García

PT

4 cursos

Català i matemàtiques a primer i segon d’ESO.

Suport alumne discapacitat auditiva

Pilar Torres Gómez

Professora d’àmbit sociolíngüístic

0 cursos

Àmbit sociolingüístic en PMAR.

Tutora de 3r PMAR


PROGRAMA ORIENTA 19/20

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik