1r BAS

2n BAS

 

Es recorda a tots els alumnes que per presentar-se als exàmens oficials han de mostrar el DNI a requeriment del professor.


El butlletí de notes es lliurarà a prefectura dimecres 29 de maig de 19.00 a 20.30 h.

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik