ESPAD                                Curs 2018-19

2n Quadrimestre

Matrícula: del 11 al 15 de febrer de 2019

Inici de les classes: Dimecres 12 de febrer

1a Avaluació: fins al 5 d'abril

Exàmens: 8 – 12 d’abril

2a Avaluació: 15 d’abril – 7 de juny

Exàmens: 10 – 14 de juny


Comissió convivència

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik